0808 808 00 00 / macmillan.org.uk

Chwech diod blasus perffaith ar gyfer her Go Sober

Mae ymgyrch Go Sober for October Cymorth Canser Macmillan yn herio pobl sy’n yfed yn gymdeithasol i roi’r gorau i alcohol am fis.

Bydd yr arian a godir yn helpu Cymorth Canser Macmillan i barhau i ddarparu gwasanaethau. Yng Nghymru, mae hyn yn cynnwys ariannu nyrsys, ffisiotherapyddion, cynghorwyr budd-daliadau lles a chanolfannau gwybodaeth yn rhai o ysbytai Cymru, yn ogystal ag ymgyrchu dros well gofal canser i gleifion. Bydd un mewn tri ohonom yn cael canser, ac mae dros 130,000 o bobl yn byw gyda a thu hwnt i ganser yng Nghymru ar hyn o bryd.

Os ydych chi’n ceisio penderfynu beth i’w yfed nawr nad yw alcohol ar gael am y mis nesaf, dyma chwe syniad ardderchog gan rai o fariau gorau Caerdydd.

www.gosober.org.uk

Piña Colada – gan Grill & Shake, Canolfan y Ddraig Goch, Bae Caerdydd

grillshake-pina-colada

I weini 2

120ml hufen cnau coco

120ml sudd pinafal

2 gwpanaid o iâ

 1. Rhowch yr hufen cnau coco a’r sudd pinafal mewn cymysgydd a’u cyfuno nes eu bod yn llyfn.
 2. Arllwyswch dros yr iâ, rhoi sleisen o binafal ffres ar ei ben a’i weini ar unwaith.

Ysgytlaeth mefus – gan Grill & Shake, Canolfan y Ddraig Goch, Bae Caerdydd

grillshake-strawbery-milkshake

I weini 2

300ml o laeth cyflawn

225g mefus ffres

3 pelen o hufen iâ

I addurno

2 fefusen

Hufen wedi’i chwipioWhipped cream

Saws siocled neu fefus

 1. Cyfunwch y llaeth, mefus a hufen iâ mewn cymysgydd a throi nes bod y gymysgedd yn llyfn.
 2. Arllwyswch i ddau wydr tal wedi eu hoeri.
 3. Rhowch yr hufen wedi’i chwipio, mefusen ffres a saws ar ben bob diod a’u gweini ar unwaith.

Mwythau Mefus a Mintys – gan Elliot Ley, goruchwylydd bar a bwyty Marriott Caerdydd

marriott-cardiff-strawberry-and-mint-delight

I weini 1

50ml sudd oren

50ml sudd llugaeron

12.5ml sudd ‘gomme’

Cordial cwrens duon

3 mefusen ffres

5 deilen mintys

Sleisen o leim ffres

 1. Arllwyswch y cynhwysion i gyd (ac eithrio’r mintys) i gymysgydd a’u troi nes bod yn gymysgedd yn llyfn.
 2. Gosodwch y dail mintys mewn gwydr, arllwys y ddiod drostynt ac addurno’r gwydr â gweddill y mintys y mefus a’r sleisen leim. Iechyd da!

Shirley Temple – gan Elliot Ley, goruchwylydd bar a bwyty Marriott Caerdydd

Marriott Shirley Temple.jpg

I weini 1

12.5ml cordial blodau’r ysgaw

12.5 ml grenadin

50ml sudd afal

Lemonêd

2 sleisen dew o afal coch

 1. Rhowch y sudd afal a’r cordial mewn gwydr ysgwyd a’u cymysgu’n dda.
 2. Hidlwch yr hylif i wydr sy’n llawn iâ ac arllwys lemonêd ar ei ben.
 3. Yn ofalus, arllwyswch y grenadin dros y ddiod a’i haddurno â’r sleisiau afal. Ffres!

Ffrwythau ffrwydrol, gan Corey Palmer, rheolydd Steinbeck & Shaw, Caerdydd

Steinbeck and Shaw Mocktail.jpg

25ml sudd ffres neu puree granadila (passion fruit)

12.5ml sudd lemon ffres

12.5ml surop grenadin

75ml sudd oren ffres

75ml sudd pinafal ffres

 1. Defnyddiwch giwbiau iâ i gymysgu cynhwysion y ddiod a’i hidlo i wydr 15 owns oer tu hwnt.
 2. Addurnwch â sleisen oren ac ymbarél bapur a mwynhewch!

Mojito Diniwed gan Polo Venetsianos, Dirprwy Reolydd Bar, Laguna Kitchen and Bar, Caerdydd

laguna-park-plaza-mojito

2 dalp leim ffres

Siòt o sudd leim

6–8 deilen mintys ffres

Joch o surop siwgr

Siòt ddwbl o sudd afal

Joch o ddŵr soda

Iâ wedi’i falu

Sleisen o lemon i addurno (yn ôl eich dant)

 1. Yn gyntaf, rhowch y leim ffres a’r surop siwgr mewn gwydr a’u cymysgu at ei gilydd.
 2. Ychwanegwch sudd y leim a’r dail mintys at y gymysgedd a llenwi’r gwydr yn llwyr ag iâ wedi’i falu.
 3. Ychwanegwch y sudd afal a chymysgu’r cyfan at ei gilydd.
 4. Ychwanegwch ragor o ia a’r dŵr soda.
 5. Addurnwch â sleisen lemon a sbrigyn bach o ddail mintys yn ôl eich dant.