0808 808 00 00 / macmillan.org.uk

Categori: Straeon

“NID wyf yn arwr”

Mae geiriau’n rymus. Mae ganddynt y pŵer i’n codi, a’r grym i’n rhoi i lawr. Cafodd Gale o Rondda Cynon Taf ddiagnosis o ganser...

Thomas, chemo a fi…

Pan wnaeth Becky drydar bod ei chath Thomas wedi ei helpu drwy ei thriniaeth chemotherapi ar #ddiwrnodcathodybyd, roedd angen canfod mwy. Yma, mae Becky,...